Υποτροφίες & Πρακτική

Είκοσι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές

Ερευνητικοί τομείς, προϋποθέσεις συμμετοχής και προθεσμία

Το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» χορηγεί είκοσι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
27/02/2021 | 07:14

Την χορήγηση είκοσι υποτροφιών ανακοίνωσε το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη».

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα ή εξωτερικό.

Τομείς:

  1. Ανθρωπιστικές - Κοινωνικές Επιστήμες
  2. Ιατρική, Φυσικές και Βιολογικές Επιστήμες
  3. Τεχνολογικές Επιστήμες

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • είναι Έλληνες κατά το γένος, γεννηθέντες από 01.01.1996 και μετά
  • είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,50
  • γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να σπουδάσουν
  • μην έχουν επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους
  • παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν

Για σπουδές στο εξωτερικό η αμοιβή ανέρχεται σε 9.000€ ετησίως, ενώ για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000€ ετησίως.

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2103224127 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected] και [email protected]