Εκπαίδευση

Πολιτική Μηχανική από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Απαραίτητα δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Πολιτική Μηχανική και τον Αειφόρο Σχεδιασμό οργανώνει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
20/02/2021 | 07:17
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «MSc Πολιτική Μηχανική και Αειφόρος Σχεδιασμός».

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια
  • Δύο συστατικές επιστολές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 13 έως 25 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.100 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 357 25 002710 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο: [email protected]