Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «MSc Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες» λειτουργεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
04/04/2021 | 16:24
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «MSc Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες».
 
Κατευθύνσεις:
  1. Γεωπληροφορική
  2. Γεωχωρικές Τεχνολογίες (στις Υποδομές, στο Περιβάλλον, στις Φυσικές Καταστροφές, στις Γεωεπιστήμες, στην Ενέργεια, στη Γαλάζια Ανάπτυξη, στην Πολιτιστική Κληρονομιά, στη Δημόσια Υγεία)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια
  • Δύο συστατικές επιστολές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 13 έως 25 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.100 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 357 25 002710 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο: [email protected]