Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στη Νεοελληνική Φιλολογία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Νεοελληνική Φιλολογία λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
20/02/2021 | 07:05
Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Κύπρου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Νεοελληνική Φιλολογία.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae)
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο
  • Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών
  • Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου εδώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.125 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 35722894490 και 35722894490 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στα: [email protected] και [email protected]