Δημόσιο

Προθεσμία για 29 προσλήψεις στον δήμο Παλαμά

Ειδικότητες - Κατανομή θέσεων

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 23 έως 60 ετών
28/03/2019 | 10:11

Την πρόσληψη 29 υπαλλήλων εκκινεί ο δήμος Παλαμά.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της αρδευτικής περιόδου, η οποία ορίστηκε από τις 20 Απριλίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2019.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Πέμπτη 4 Απριλίου.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να δείτε την σχετική ανακοίνωση (μαζί και η κατανομή των θέσεων ανά αρδευτικό διαμέρισμα).