Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 25 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Θα υπογραφούν 8μηνες συμβάσεις εργασίας

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη 25 υπαλλήλων, με 8μηνη σύμβαση εργασίας, έδωσε το ΑΣΕΠ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Διαβάστε τις πιθανότητες επιτυχίας και βελτιώστε τη θέση διορισμού σας, προσκομίζοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Εξέλιξη (28/3): Εκδόθηκε, σήμερα (28/3), η σχετική ανακοίνωση. Πατήστε στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε.

Διαβάστε οπωσδήποτε: