Δημόσιο

25 συμβασιούχοι στη ΔΕΥΑ Κατερίνης

Θα προσληφθούν υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν, έως τις 14 Ιουλίου
09/01/2018 | 13:16

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής 25 συμβασιούχων από τη Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Κατερίνης.  

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν επτά μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 12 Ιανουαρίου. 

Σημειώνεται ότι στην ειδικότητα των οδηγών, είναι αναγκαία η κατοχή αδείας Γ' κατηγορίας.  

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.  

Η υποβολή μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή.  

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες που ζητούνται, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή