Δημόσιο

3.100 μόνιμοι σε οκτώ φορείς μέσω ΑΣΕΠ

Ποιες προκηρύξεις αρχίζουν άμεσα

'Φουλάρει' το ΑΣΕΠ για την σταδιακή έκδοση διαγωνισμών προσλήψεων μόνιμου προσωπικού
04/02/2021 | 09:30

'Φουλάρει' το ΑΣΕΠ για την σταδιακή έκδοση διαγωνισμών προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

Θα επιλεγούν 3.103 μόνιμοι μέσω οκτώ διαφορετικών προκηρύξεων.

Σημειώστε τους διαγωνισμούς:

Ποιες προκηρύξεις αρχίζουν άμεσα

Αρχίζει άμεσα η υποβολή αιτήσεων σε νέες προκηρύξεις μονίμων μέσω ΑΣΕΠ.

Η υποβολή αιτήσεων πρόκειται να ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών.

Αναλυτικά:

Η πρώτη προκήρυξη μονίμων, μέσω ΑΣΕΠ, για το 2021 αφορά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν 68 μόνιμοι στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ).

Πρόκειται για το διαγωνισμό 1Κ/2021 στον οποίο συμμετέχουν 60 τίτλοι σπουδών από υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 1 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

1Ε/2021

Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Πρόκειται για την προκήρυξη 1Ε/2021 όπου θα προσληφθούν 16 άτομα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  • Μηχανικών 
  • Νομικών
  • Οικονομολόγων
  • Πληροφορικής
  • Στατιστικολόγων
  • Χημικών, Βιολόγων, Γεωτεχνικών, Περιβαλλοντολόγων

Διαβάστε ολόκληρο το προσχέδιο της προκήρυξης.