Εξωτερικο

Ευκαιρίες για γραμματείς στην Πολωνία

Απαραίτητα προσόντα, κωδικός αναφοράς και προθεσμία

Με γραμματείς στην Πολωνία ενισχύεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex).
03/02/2021 | 07:19

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) προάγει, συντονίζει και βελτιώνει τη διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

Αυτό το διάστημα προσλαμβάνει γραμματείς βαθμού FG IV στην Πολωνία.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Αντίστοιχο πτυχίο
  • Εμπειρία δύο χρόνων στη διαχείριση υποθέσεων
  • Εμπειρία 3 χρόνων στην εισαγωγή δεδομένων, στην προετοιμασία αρχείων για τη λήψη αποφάσεων
  • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
  • Καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2
  • Εμπειρία στη σύνταξη και ενημέρωση εκθέσεων
  • Γνώση Microsoft Office
  • Εμπειρία στον ταξιδιωτικό κλάδο, στον τομέα της επαλήθευσης των εγγράφων και των συνθηκών ταξιδιού ή στη διενέργεια ελέγχων στην πρώτη και τη δεύτερη γραμμή συνοριακών ελέγχων
  • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, προσέγγιση ομαδικής εργασίας και ευέλικτη συμπεριφορά προσανατολισμένη στις υπηρεσίες

Κωδικός αναφοράς: RCT-2020-00079

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.

Τοποθεσία: Βαρσοβία, Πολωνία

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.