Δημόσιο

Καθαριστές στα Σπάτα

Με σύμβαση εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών

Ο νέος υπάλληλος θα καλύψει τις ανάγκες του Αθλητικού Οργανισμού «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
09/01/2018 | 10:56

Την πρόσληψη ενός καθαριστή , ξεκίνησε ο δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, ο οποίος θα ενσωματωθεί στις ανάγκες των δομών του αθλητικού συλλόγου «Η ΑΡΤΕΜΙΣ». 

Έως τις 22 Ιανουαρίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση του φορέα. 

Σημειώστε ότι δυνατότητα συμμετοχής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18 έως 65 ετών. 

Η αποδεδειγμένη εμπειρία, ο (εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ) χρόνος ανεργίας και οι κοινωνικές ιδιότητες ανοίγουν την πόρτα του διορισμό. 

Πατήστε το κουμπί «Συμπληρώστε την αίτηση», καταγράψτε τα ζητούμενά της, εκτυπώστε το έγγραφο και καταθέστε το στο φορέα μαζί με τα δικαιολογητικά