Προγράμματα Εργασίας

ΕΦΚΑ: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα

Αναρτήθηκε η εγκύκλιος

Αναρτήθηκε η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ με θέμα Μείωση ασφαλιστικών εισφορών
01/02/2021 | 18:08

Αναρτήθηκε η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ με θέμα «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2021 έως 31.12.2021» με την οποία  κοινοποιείται το νέο νομοθετικό πλαίσιο .

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο  προβλέπει ότι οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων  απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα μειώνονται, από 01.01.2021 έως  31.12.2021, κατά 3%.

Αναλυτικά: 

  • Για τον κλάδο Ανεργίας κατά 1,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους και  εργοδότες και επιμερίζεται κατά 1,49% στο ασφάλιστρο του εργοδότη και  κατά 0,36% στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου.
  • Για τον Ενιαίο Λογαριασμό για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών  (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) κατά 0,30%, η οποία αφορά στο ασφάλιστρο του εργοδότη και  επιμερίζεται στον  Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. (0,18%) και στον Ε.Κ.Λ.Α. (0,12%).
  • Υπέρ τ. Ο.Ε.Κ., κατά 0,85%,  η οποία αφορά σε εργαζόμενους
  •  Με την εν λόγω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, επιτυγχάνεται, στο  πλαίσιο στήριξης της αγοράς εργασίας και παροχής κινήτρων στις  επιχειρήσεις για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, αφενός  άμεση αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων και αφετέρου μείωση του μη  μισθολογικού κόστος ανά απασχολούμενο.