Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ:Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε νέα προκήρυξη

Ποιοι και πως συμμετέχουν

Νέα προκήρυξη στάλθηκε προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.
31/01/2021 | 20:42

Νέα προκήρυξη στάλθηκε προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

Πρόκειται για τον διαγωνισμό 1Ε/2021 που αφορά στην πρόσληψη 16 θέσεων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σημειώστε το γνωστικό αντικείμενο -εξειδίκευση και κλάδο:

  • Μηχανικών 
  • Νομικών
  • Οικονομολόγων
  • Πληροφορικής
  • Στατιστικολόγων
  • Χημικών, Βιολόγων, Γεωτεχνικών, Περιβαλλοντολόγων

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να δείτε τους πίνακες των θέσεων