Ιδιωτικός τομέας

BEAT: Ευκαιρίες καριέρας για εννέα ειδικότητες

Δείτε αναλυτικά τα προσόντα - Στείλτε άμεσα το βιογραφικό σας

Ευκαιρίες εργασίας σε υπαλλήλους εννέα ειδικοτήτων προσφέρει η εταιρεία Beat.
27/01/2021 | 07:15

Με προσωπικό εννέα ειδικοτήτων ενισχύεται η εταιρεία BEAT.

Αναλυτικά θα προσληφθούν:

  • Engineering Manager - Πτυχίο Πληροφορικής, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση PHP/Python/C#/Java/Kotlin, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση RESTful και HTTP, γνώση μεθοδολογιών Agile
  • iOS Engineer - Αντίστοιχο πτυχίο, εμπειρία 3 χρόνων στην ανάπτυξη εφαρμογών iOS, καλή γνώση διαχείρισης πλατφορμών Apple, εμπειρία Apple και UIKit, γνώση στην ανάπτυξη μεθοδολογιών Agile, εμπειρία MVC /  MVVM / RESTful APIs, καλή γνώση Git και Github, άριστη γνώση Αγγλικών
  • Senior Android Engineer - Αντίστοιχο πτυχίο, εμπειρία 3 χρόνων στην ανάπτυξη εφαρμογών Android, καλή κατανόηση Android και UI, γνώση μεθοδολογιών Agile, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών με Kotlin, εμπειρία RESTful APIs
  • Senior Data Engineer - Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικής, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση προγραμματισμού, εμπειρία στην ανάπτυξη SCALA, εμπειρία Apache Spark
  • Data Analyst - Πτυχίο Οικονομικών ή Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Πληροφορικής, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση SQL, γνώση MS Office, εμπειρία Python ή R
  • CRM Developer - Αντίστοιχο πτυχίο, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε πλατφόρμες CRM, εμπειρία HTML, γνώση CRM, επαγγελματισμός
  • Product Manager - Πτυχίο Οικονομικών ή Διοίκησης, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία 6 χρόνων στην διαχείριση προϊόντων, εμπειρία 2 χρόνων στον κλάδο των πληρωμών, διοικητικές ικανότητες
  • SR Motion Designer - Πτυχίο Γραφιστικής, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε λογισμικό 3D, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση δημιουργικού σχεδιασμού, αναλυτική σκέψη
  • Senior Fraud Analyst - Αντίστοιχο πτυχίο, εμπειρία 4 χρόνων σε ανάλογη θέση, καλή γνώση βάσεων δεδομένων SQL, εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία στην συνεργασία με επιστήμονες και μηχανικούς δεδομένων, ικανότητα καθοδήγησης νέων μελών της ομάδας

Όλες οι παραπάνω θέσεις αφορούν στην Αθήνα. 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.