Δημόσιο

370 προσλήψεις με 12 προκηρύξεις

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Ζητούνται 370 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.
27/01/2021 | 07:02

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε Δήμους και φορείς της χώρας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 370 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Δήμοι

Φορείς

Διαβάστε επίσης: