Υποτροφίες & Πρακτική

ΕΜΠ: 16 θέσεις στη Σχολή Χημικών Μηχανικών

Ερευνητικοί τομείς, δικαιολογητικά και προθεσμία

Δεκαέξι θέσεις υποψήφιων διδακτόρων προκηρύσσει η Σχολή Χημικών Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
27/01/2021 | 07:15

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Θέσεις ανά τομέα:

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 • 1 - Πράσινη Χημεία και Μηχανική 
 • 1 - Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία
 • 1 - Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • 1 - Ανάπτυξη τεχνολογιών μηχανικής μάθησης για τη μελέτη και το σχεδιασμό νέων χημικών προϊόντων 
 • 3 - Μηχανική φυσικών διεργασιών 
 • 1 - Ανάπτυξη υβριδικών μεθόδων (εξισώσεων/ δεδομένων) ανάλυσης και πρόβλεψης βιομηχανικής κλίμακας διεργασιών χημικής απόθεσης από ατμό 
 • 1 - Παραγωγή πολυουρεθανών βιολογικής προέλευσης με συμβατικές μεθόδους θέρμανσης και μικροκύματα 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 • 1 - Υπολογιστική επιστήμη και μηχανική των υλικών 
 • 1 - Υπολογιστική επιστήμη των υλικών 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 • 1 - Μηχανική βιοδιεργασιών 
 • 1 - Σύνθετα υλικά 
 • 2 - Υγρά καύσιμα 
 • 1 - Τεχνολογία υγρών καυσίμων

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος/ πτυχίου
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Απλή φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Δύο συστατικές επιστολές πρέπει να κατατεθούν, είτε στη Γραμματεία Χημικών Μηχανικών σε κλειστό φάκελο (εντός των ανωτέρω ημερομηνιών), είτε να αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά από τον συντάξαντα αυτές στο [email protected]

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο [email protected] εντός της ανωτέρω προθεσμίας με την αποστολή ενός αρχείου σε μορφή pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020.pdf

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρονος των διδακτορικών σπουδών είναι 3 έτη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2107721502 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected] 

Λίγα λόγια για το Πανεπιστήμιο και την Σχολή

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύθηκε στην αρχική μορφή «Σχολείου των Τεχνών» το 1836, σχεδόν συγχρόνως με το κράτος της νεότερης Ελλάδας. Μετεξελίχθηκε (1887, 1917) κατά τα πρότυπα του «Ηπειρωτικού» (Continental) Ευρωπαϊκού συστήματος εκπαίδευσης των μηχανικών, με γερό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών και κανονική διάρκεια πέντε ετών.

Το δίπλωμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι ισοδύναμο με το "Master of Science" (M.Sc) ή "Master of Engineering" (M.Eng.) του Αγγλοσαξονικού συστήματος σπουδών.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) είναι ως εκ της φυσικής και νομικής δομής του Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.).

Στα πλαίσια του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγματος, του άρθρου 1 του Ν.1268/82, της παράδοσης και της ανθρώπινης και υλικοτεχνικής υποδομής του, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέσω της αδιάσπαστης ενότητας των σπουδών και της έρευνας, έχει ως πρωτεύουσα θεσμική συνιστώσα της αποστολής του την παροχή ανώτατης παιδείας διακεκριμένης ποιότητας και την προαγωγή των επιστημών και της τεχνολογίας.

Το 1917 καθιερώθηκε στην Ελλάδα η Χημική Μηχανική ως επιστήμη με την ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Με προεδρικό διάταγμα από τον Οκτώβριο του 1975 η Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών χωρίστηκε στις ακόλουθες δύο Σχολές:

α) Ανωτάτη Σχολή Χημικών Μηχανικών
β) Ανωτάτη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών

Ουσιαστικές μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών επήλθαν με το νόμο 1268/82, που αφορά τη γενικότερη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Με το νόμο αυτό καταργήθηκαν οι υπάρχουσες έδρες της Σχολής και δημιουργήθηκε Τμήμα Χημικών Μηχανικών με τους εξής 4 τομείς:

 • Χημικών Επιστημών
 • Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
 • Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
 • Σύνθεσης και Ανάπτυξης βιομηχανικών Διαδικασιών

Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχει μετονομαστεί ξανά σε Σχολή Χημικών Μηχανικών.

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών, συνεχίζει τη δημιουργική δραστηριότητα και τη συνεχή προσπάθεια εξέλιξης με αναμόρφωση των προγραμμάτων διδασκαλίας και εντατικοποίηση της έρευνας.