Εκπαίδευση

Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών - 40 θέσεις

Ποιοι συμμετέχουν, κριτήρια επιλογής, προθεσμία

Διδρυματικό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών» οργανώνει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
21/02/2021 | 19:20
Σαράντα θέσεις προσφέρει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Ιατρικής σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών λειτουργούν διιδρυματικό διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών».
 
Συμμετέχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Κτηνιατρικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Γεωπονίας, Γεωλογίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Μηχανικών, Πολυτεχνικών Σχολών, Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Πληροφορικής, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Διατροφολογίας, Αισθητικής-Κοσμητολογίας και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ και Στρατιωτικών Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 
Σκοπός είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.
 
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θέλει να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των εφαρμογών των μοριακών επιστημών και διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισής τους με την αγορά εργασίας.
Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τρεις κύκλους μαθημάτων και εκπαίδευσης με ομοιογενή και ισοβαρή κατανομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου τους:
 • Κύκλο θεωρητικών μαθημάτων και σεμιναρίων
 • Κύκλο πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης
 • Εκπαίδευση στην ερευνητική σκέψη και πρακτική στον τομέα της ανάπτυξης και εφαρμογής μοριακών τεχνικών

Κριτήρια επιλογής:

 • Γενικός βαθμός πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ.
 • Επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών
 • Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο που ορίζεται από την ΕΔΕ
 • Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας
 • Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή εργοδότες
 • Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή
 • Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα

Όλες οι αιτήσεις και τα έγγραφα κατατίθενται ή αποστέλλονται συστημένα στη: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξ/πολης- Μάκρης, Αλεξανδρούπολη 68100, τηλ. 2551030921, Fax: 2551030922.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους με διάρκεια 24 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2551030522 και 2551030544 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]