Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ προσλήψεις: Στο Εθνικό Τυπογραφείο νέα προκήρυξη

Δείτε τους πίνακες θέσεων

Νέα προκήρυξη στάλθηκε σήμερα προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.
25/01/2021 | 15:21

Νέα προκήρυξη στάλθηκε σήμερα προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

Πρόκειται για τον διαγωνισμό 1Ε/2021 που αφορά στην πρόσληψη 16 θέσεων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σημειώστε το γνωστικό αντικείμενο -εξειδίκευση και κλάδο:

  • Μηχανικών 
  • Νομικών
  • Οικονομολόγων
  • Πληροφορικής
  • Στατιστικολόγων
  • Χημικών, Βιολόγων, Γεωτεχνικών, Περιβαλλοντολόγων

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να δείτε τους πίνακες των θέσεων