Προγράμματα Εργασίας

ΕΡΓΑΝΗ: Νέες βεβαιώσεις μετακίνησης εργαζομένων από σήμερα

Ποια έντυπα πρέπει να εκτυπωθούν και να συμπληρωθούν

Νέες βεβαιώσεις θα πρέπει να εκτυπώσουν από σήμερα εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι
25/01/2021 | 10:08

Νέες βεβαιώσεις θα πρέπει να εκτυπώσουν από σήμερα εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι καθώς άλλαξαν οι ημερομηνίες για τη μετακίνηση εργαζομένων.

Συνεπώς, από σήμερα Δευτέρα 24 Ιανουαρίου έως και την Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λάβουν και να συμπληρώσουν μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ νέες βεβαιώσεις μετακίνησης με ισχύ μίας εβδομάδας.

Οι εργαζόμενοι δε χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις για βεβαιώσεις μετακίνησης για την παράταση του απαγορευτικού, αλλά να εκτυπώσουν πάλι τις ήδη υποβληθείσες βεβαιώσεις ώστε να τις έχουν μαζί τους κατά τις μετακινήσεις τους

Τα έντυπα που πρέπει να εκτυπωθούν και να συμπληρωθούν στον ιδιωτικό τομέα είναι:
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Για Εργαζόμενους Επιχειρήσεων) για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία) (Για προσωπικές βεβαιώσεις επιτηδευματιών) για Εργοδότες – Ατομικές Επιχειρήσεις απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ για αυτοαπασχολούμενους ελ. Επαγγελματίες και επιτηδευματίες μη απογεγραμμένους ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ με στοιχεία TAXISNET
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Μέλους Οργάνου Διοίκησης (Οι βεβαιώσεις για τα μέλη οργάνου διοίκησης οι υποβολές γίνονται από τις επιχειρήσεις) για Εργοδότες – Επιχειρήσεις απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ για επιχειρήσεις μη απογεγραμμένες ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ με στοιχεία TAXISNET.
  • Βεβαίωση Αδείας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από Επιχείρηση/Εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ: στο https://eservices.yeka.gr/

Για τη λήψη της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ εργαζομένων που πρέπει να μεταβούν ή να αποχωρούν από την εργασία τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ η Είσοδος της επιχείρησης/εργοδότη πραγματοποιείται για Κοινές επιχειρήσεις – εργοδότες με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη- Username, PIN) που έχουν αποδοθεί από τον e-Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), δηλ. έχουν απογραφεί στον e-ΕΦΚΑ στα αντίστοιχα μητρώα εργοδοτών και χρησιμοποιούν τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικό χρήστη που έχουν στο ΠΣ e-ΕΦΚΑ, συμπληρώνοντας το κατάλληλο  έντυπο [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ], το οποίο και αποστέλλουν στον εργαζόμενο, ο οποίος μπορεί να το επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα ένγχαρτα ή ηλεκτρονικά.

Διαβάστε επίσης: