Δημόσιο

42 με ετήσιες συμβάσεις στο «Τζάνειο»

Θα προσληφθούν προσωπικό φύλαξης, βοηθοί μαγείρων και τραπεζοκόμοι

Για την ειδικότητα «Προσωπικό φύλαξης», απαιτείται σε ισχύ η κατοχή αδείας Α' κατηγορίας
09/01/2018 | 09:40

Την πρόσληψη 42 υπαλλήλων, εκκινεί το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Τζάνειο», στον Πειραιά. 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.  

Θα προσληφθούν υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώς εξής: φύλακες 30, τραπεζοκόμοι 8 και βοηθοί μαγείρων 4. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν απαιτούνται  τυπικά προσόντα για τα αντικείμενα απασχόλησης.Ωστόσο, είναι απαραίτητη η κατοχή άδειας Α' κατηγορίας για την ειδικότητα των φυλάκων.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) στη διεύθυνση του νοσοκομείου.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Διαβάστε ολόκληρη τη προκήρυξη και συμπληρώστε το έντυπο για τη θέση που σας ενδιαφέρει, πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά.