Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση (links)

Ολόκληροι οι διαγωνισμοί - Προθεσμίες

οι πέντε ειδικότητες με την μεγαλύτερη ζήτηση αυτήν την περίοδο στο Δημόσιο
24/01/2021 | 07:16

Τεχνίτες, οδηγοί, καθαριστές, εργάτες γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανημάτων έργων είναι οι πέντε ειδικότητες με την μεγαλύτερη ζήτηση αυτήν την περίοδο στο Δημόσιο.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και αριθμό ανήλικων τέκνων.   

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις ανά ειδικότητα:

Τεχνίτες

Οδηγοί

Καθαριστές

Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Χειριστές Μηχανημάτων Έργων