Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στον Σχεδιασμό Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών

Κριτήρια επιλογής, στόχοι, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών.
24/01/2021 | 20:50

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών λειτουργεί το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κριτήρια αξιολόγης και επιλογής:

 • Βαθμός πτυχίου και ο χρόνος περάτωσης των σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
 • Ύπαρξη άλλων τίτλων σπουδών (συναφών με το ΠΜΣ)
 • Προσωπική συνέντευξη
 • Επαρκή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές

Στόχος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως:

 1. θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου
 2. αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου
 3. υδροηλεκτρικά φράγματα
 4. ανεμογεννήτριες
 5. γεωθερμικές εγκαταστάσεις
 6. συναφή έργα

Στοχεύει στην εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό ενεργειακών υποδομών, μέσω της προσομοίωσης σύνθετων συστημάτων. 

Επιπλέον, στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αντιμετωπίζει τα θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Οι εφαρμογές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης (τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως όπου κρίνεται εφικτό ή αναγκαίο) με διάρκεια 18 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.700 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2421074173 ή στείλτε μήνυμα στο e-mail: [email protected]