Υποτροφίες & Πρακτική

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Σπουδές στο τμήμα Ψυχολογίας

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
22/01/2021 | 07:27

Το Τμήμα Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

  1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικών επιπέδου Β2, οι οποίοι είναι και κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ενιαίου αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
  2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ με γνώσεις Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2, που πληρούν 3 από 8 κριτήρια που έχει ορίσει το Τμήμα Ψυχολογίας

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση και έντυπο περιγράμματος πρωτοκόλλου διδακτορικής διατριβής
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 5 σελίδες)
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης
  • Πιστοποιητικό για τη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
  • Δήλωση του Νόμου 1599/1986 με επικυρωμένο το γνήσιο υπογραφής (είτε μέσω Κ.Ε.Π. είτε με συμπλήρωση της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης μέσω του www.gov.gr)

Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2831077577 ή στείλτε μήνυμα στα e-mail: [email protected] και [email protected] 

Λίγα λόγια για το Τμήμα

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, ιδρύθηκε το 1984 και λειτούργησε για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1987-88 στο Ρέθυμνο.

Είναι το παλαιότερο Τμήμα Ψυχολογίας στην Ελλάδα και για την ίδρυση του συνέβαλε ιδιαίτερα με τις ενέργειές της η αείμνηστος ψυχολόγος Μαρία Χουρδάκη, η οποία καταγόταν από το Ρέθυμνο και διετέλεσε επίτιμος πρόεδρος του Τμήματος μέχρι τον θάνατό της (2010).

Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές του μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με τη διασύνδεση της διδασκαλίας τόσο με βασικές και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, όσο και με την έρευνα.

Για το σκοπό αυτό το Τμήμα διαμόρφωσε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα σπουδών καλύπτοντας τα κυριότερα επιμέρους πεδία της ψυχολογικής επιστήμης με εισαγωγικά μαθήματα, ενώ μέσω των σεμιναρίων και εργαστηρίων που προσφέρει δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν μια σειρά δεξιότητες καθώς και κριτική σκέψη.

Για την καλύτερη σύνδεση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας το Τμήμα προχώρησε στη θεσμοθέτηση 5 Εργαστηρίων (Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, Εργαστήριο Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Εργαστήριο Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων, και Εργαστήριο Νευροψυχολογίας).