Εξωτερικο

Θέσεις για γραμματείς στην Λευκωσία

Προσόντα, καθήκοντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Με γραμματείς ενισχύεται το δικηγορικό γραφείο, ΡΕΝΟΣ Λ. ΣΧΙΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.
22/01/2021 | 07:38

Το δικηγορικό γραφείο, ΡΕΝΟΣ Λ. ΣΧΙΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, προσλαμβάνει γραμματείς.

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
  • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
  • Γνώσεις Η/Υ
  • Προηγούμενη πείρα σε δικηγορικό γραφείο (επιθυμητό)
  • Υπευθυνότητα

Αρμοδιότητες:

- Οργάνωση του γραφείου και των φακέλων

- Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες και συναδέλφους

- Σύνταξη δικογράφων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

Αποστολή βιογραφικού στο: [email protected] 

Προθεσμία: Έως το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος