Προγράμματα Εργασίας

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι οι δικαιούχοι ξενοδοχοϋπάλληλοι

Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Δυνατότητα αίτησης έχουν όλοι όσοι οι συμβάσεις εργασίας του τέθηκαν σε αναστολή το 2020.
20/01/2021 | 16:24

Μέχρι την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021 έχουν τη δυνατότητα ιδιοκτήτες ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας να υποβάλουν αίτηση για την χορήγηση της αποζημιώσεις ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Δυνατότητα αίτησης έχουν όλοι όσοι οι συμβάσεις εργασίας του τέθηκαν σε αναστολή το 2020.

Σημειώστε ότι, για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων εντός του 2020, καταβάλλεται στον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, αποζημίωση αποδοχών αδείας που ανέρχεται σε 2/25 επί της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας τους.

Για εργαζομένους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ’ αναλογία των ημερών εργασίας τους.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του υποχρεούνται στο ειδικό έντυπο να δηλώσουν ότι:

  • Ανήκουν στον ΚΑΔ 5510
  • Αν η επιχείρησή τους έκλεισε εντός του Μαρτίου 2020 με κρατική εντολή και αν επαναλειτούργησε εντός του Ιουνίου 2020
  • Αν η επιχείρησή τους συνέχισε τη λειτουργία της καθώς αυτή κρίθηκε αναγκαία για ειδικούς λόγους και επετράπη κατ΄ εξαίρεση
  • Αν έκαναν χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 69 ν. 4745/2020) περί μεταφοράς του συνόλου ή του υπολοίπου των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021, για εργαζομένους τους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που τέθηκε σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνέχισε να τελεί σε αναστολή αδιάλειπτα ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.
  • Ότι απέδωσαν στους εργαζόμενους για τους οποίους δεν έκαναν χρήση της ως άνω δυνατότητας τις αποδοχές αδείας (επί του ονομαστικού μισθού τους για το έτος 2020) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να δείτε το ειδικό έντυπο.

Διαβάστε επίσης: