Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Ερευνητικά πεδία, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
24/01/2021 | 18:59

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ερευνητικές περιοχές:

 • Τεχνολογίες διάχυτου υπολογισμού και επιστήμη δεδομένων στον "έξυπνο" τουρισμό (Δαμιανός Γαβαλάς, Καθηγητής)
 • Τεχνικές αλγοριθμικής βελτιστοποίησης με εφαρμογές στα πεδία του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς (Δαμιανός Γαβαλάς, Καθηγητής)
 • Τεχνικές αλγοριθμικής βελτιστοποίησης στο πεδίο των ευφυών μεταφορικών συστημάτων (Δαμιανός Γαβαλάς, Καθηγητής)
 • Εικονική, Μικτή και Επαυξημένη Πραγματικότητα (Virtual Reality, Mixed Reality, Augmented Reality) (Σπύρος Βοσινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά (Digital Cultural Heritage) (Σπύρος Βοσινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Ψηφιακά Παιχνίδια και Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού (Digital Games, Serious Games) (Σπύρος Βοσινάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Μέθοδοι Συσχεδίασης στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου–H/Y (Codesign methods in Human-Computer Interaction, HCI) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Μοντέλα και Τεχνικές Αλληλεπίδρασης σε Φορητή Επαυξημένη Πραγματικότητα (Interaction Models/Techniques in Handheld/Mobile Augmented Reality) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Ερευνητικές Προτάσεις στο ευρύτερο πεδίο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου–H/Y (Human-Computer Interaction, HCI) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Δημήτρης Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Σύνδεση θεμάτων που άπτονται της Διοίκησης Μαρκών με Διαδικασία Σχεδίασης (Ειρήνη Ρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 • Πολυαισθητηριακός χαρακτήρας αντίληψης και ενίσχυσης των σχέσεων με τη Μάρκα (Ειρήνη Ρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 • Από το “product- design” στο “brand design” Μεθοδολογία – εργαλεία – μοντέλο (Ειρήνη Ρηγοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 • Σχεδιασμός κίνησης ομάδας ρομπότ σε περιβάλλοντα με εμπόδια (Ηλίας Ξυδιάς, Επίκουρος Καθηγητής)
 • Αυτόνομη εναέρια πλοήγηση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (Ηλίας Ξυδιάς, Επίκουρος Καθηγητής)
 • Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για τη δρομολόγηση και χρονικό προγραμματισμό οχημάτων (Ηλίας Ξυδιάς, Επίκουρος Καθηγητής)
 • Σύγχρονη Έντυπη Τέχνη με ψηφιακά μέσα (Παναγιώτης Κυριακουλάκος, Επίκουρος Καθηγητής)
 • Ψηφιακή τριδιάστατη παραμετρική αναπαράσταση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς (3D parametric modeling of cultural heritage artifacts) (Φίλιππος Αζαριάδης-Τοπάλογλου, Καθηγητής)
 • Προσθετική κατασκευή αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς (Βασίλης Μουλιανίτης, Επίκουρος Καθηγητής)
 • Σχεδίαση διαδράσεων σε φορετές τεχνολογίες (wearable technologies) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Ανάλυση και σχεδίαση διεπαφών για περιβάλλοντα Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things) και ευφυών αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων (Data analytics) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Σχεδίαση διεπαφών χρήστη για την διαδραστική μηχανική μάθηση (Interface Design for Interactive Machine Learning) (Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών
 • Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων
 • Συνοπτικό σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο: [email protected]

Αιτήσεις έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2281097082 και [email protected]