Δημόσιο

Δέκα προκηρύξεις δίνουν άμεσα δουλειά (ΑΣΕΠ)

Αιτήσεις τώρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών σε δέκα προκηρύξεις για δήμους και φορείς της χώρας.
17/01/2021 | 18:04

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών σε δέκα προκηρύξεις για δήμους και φορείς της χώρας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς γίνονται δεκτοί υποψήφιοι 18 -65 ετών.

Πατήστε τα ενεργά links και δείτε αναλυτικά, ολόκληρες τις προκηρύξεις (σε παρένθεση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων):