Επιχειρείν

Υπ. Ανάπτυξης: 770 εκατ. για επιδοτήσεις στη «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Τι προβλέπει η απόφαση

Τι προβλέπει η απόφαση
17/01/2021 | 11:28

Aπόφαση κατανομής στους αρμόδιους φορείς των ποσών ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, πολύ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του γ' κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» με την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης.

Αναλυτικά η κατανομή:

 • Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΕΣ (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης): 34.825.000 ευρώ ως φορολογική απαλλαγή και 44.120.000 ευρώ ως επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Αττικής: 8.925.000 ευρώ και 1.975.000 ευρώ αντίστοιχα.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 6.870.000 ευρώ και 4.690.000 ευρώ αντίστοιχα.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: 15.640.000 ευρώ και 7.615.000 ευρώ αντίστοιχα.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: 1.300.000 ευρώ και 2.260.000 ευρώ αντίστοιχα.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας: 14.240.000 ευρώ και 20.155.000 ευρώ αντίστοιχα.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 4.645.000 ευρώ και 7.500.000 ευρώ αντίστοιχα.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ηπείρου: 1.850.000 ευρώ και 3.020.000 ευρώ αντίστοιχα.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου: 4.760.000 ευρώ και 6.535.000 ευρώ ως επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση αντίστοιχα.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 6.510.000 ευρώ και 3.565.000 ευρώ αντίστοιχα.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Κρήτης: 20.915.000 ευρώ και 8.020.000 ευρώ αντίστοιχα.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: 3.630.000 ευρώ και 5.065.000 ευρώαντίστοιχα.
 • ΔΙΑΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: 12.840.000 ευρώ και 3.870.000 ευρώ αντίστοιχα.
 • Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου: 700.000 ευρώ και 1.905.000 ευρώ αντίστοιχα.
 • Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ): 337.350.000 ευρώ και 174.705.000 ευρώ αντίστοιχα.
Πρόκειται για ποσά συνολικού ύψους 475.000.000 ευρώ για φοροαπαλλαγές και 295.000.000 ευρώ για επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.