Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέες συμβάσεις στον δήμο Πύργου

Προθεσμία, δικαιολογητικά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.
15/01/2021 | 14:59

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Πύργου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.

Διαβάστε επίσης: