Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τέλος χρόνου για 96 προσλήψεις ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ

Θέσεις εργασίας για δέκα ειδικότητες

Θέσεις εργασίας για δέκα ειδικότητες
15/01/2021 | 10:06

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 96 νέων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται οι εξής ειδικότητες:

  • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 3
  • ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 2
  • ΤΕ Νοσηλευτών 2
  • ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1
  • ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 65
  • ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών 12
  • ΔΕ Οδηγών Δ’ κατηγορίας 5
  • ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμων) 2
  • ΔΕ Μαγείρων 1
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 3

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της και για ένα 1 έτος . Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

 
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Διαβάστε επίσης: