Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες για μεταπτυχιακά και διδακτορικά από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Κλάδοι σπουδών, προϋποθέσεις, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει για 49η χρονιά την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
17/01/2021 | 16:14

Την χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού ανακοινώνει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Επιστημονικοί κλάδοι:

 • Βιολογίας
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Περιβαλλοντικών Επιστημών
 • Γεωπονίας
 • Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής
 • Ιατρικής
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας
 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών
 • Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Επιστήμης Υλικών

Προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών:

 • Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος
 • Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να πραγματοποιήσουν τις επιδιωκόμενες σπουδές
 • Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να φοιτήσει
 • Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, 3,2/4 μόρια για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια. Για τελειόφοιτους ή απόφοιτους Πανεπιστημίων άλλων χωρών ισχύει ισότιμη βαθμολογία, όπως αυτή ορίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ
 • Η ηλικία των υποψηφίων να μην είναι μεγαλύτερη των 26 ετών, δηλαδή να είναι γεννηθέντες μετά την 31-12-1994. Ειδικά η ηλικία των απόφοιτων ή τελειόφοιτων Ιατρικών Σχολών και των υποψηφίων που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές M.B.A. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 28 ετών, δηλαδή να είναι γεννηθέντες μετά την 31-12-1992.
 • Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο
 • Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης

Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2103237973 και [email protected]