Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες ύψους €400 από το Ίδρυμα Αντωνίου και Σοφίας Λεβέντη

Προϋποθέσεις, ανάλυση χορηγιών, προθεσμία

Το Ίδρυμα Αντωνίου και Σοφίας Λεβέντη προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων υποτροφιών.
17/01/2021 | 07:38

Τη χορήγηση τεσσάρων υποτροφιών ανακοινώνει το Ίδρυμα Αντωνίου και Σοφίας Λεβέντη.

Συγκεκριμένα:

  • Μία υποτροφία για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, στον οικονομικώς ασθενέστερο φοιτητή, ο οποίος εισήχθη στην εν λόγω Σχολή το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μεταξύ των δέκα πρώτων επιτυχόντων
  • Μία υποτροφία για το Μαθηματικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον οικονομικώς ασθενέστερο φοιτητή, ο οποίος εισήχθη στην εν λόγω Σχολή το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μεταξύ των δέκα πρώτων επιτυχόντων
  • Μία υποτροφία για το Τμήμα Πληροφορικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον οικονομικώς ασθενέστερο φοιτητή, ο οποίος εισήχθη στην εν λόγω Σχολή το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μεταξύ των δέκα πρώτων επιτυχόντων
  • Μία υποτροφία για την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον οικονομικώς ασθενέστερο φοιτητή, ο οποίος εισήχθη στην εν λόγω Σχολή το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μεταξύ των δέκα πρώτων επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια
  • μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους
  • μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία
  • μην είναι κάτοχοι πτυχίου άλλης Πανεπιστημιακής Σχολής

Το μηνιαίο ποσό ανέρχεται στα 400 ευρώ.

Οι υποψηφιότητες και οι επιστολές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Ιδρύματος: Νοταρά 117 – Πειραιά Τ.Κ. 185 42.

Προθεσμία: Έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108992182