Δημόσιο

Ν/σ ΑΣΕΠ: Οι αλλαγές για μοριοδότηση τίτλων σπουδών, εμπειρία και ξένες γλώσσες

Οι βασικές τροποποιήσεις επί του ''νόμου Πεπονή''

Οι βασικές τροποποιήσεις επί του ''νόμου Πεπονή''
13/01/2021 | 19:17

Σημαντικές τροποποιήσεις πάνω στο ''νόμο Πεπονή'' (ν. 2190/1994) περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών, είναι η προσμέτρηση των μονάδων για τίτλους σπουδών και εμπειρία των υποψηφίων.

Δείτε κάποιες από τις βασικότερες αλλαγές:

  • Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογίζονται σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και επί 60 μονάδες αντί των 110 που ίσχυε
  • Για την εμπειρία, θα προσμετρώνται 7 μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες. Η κατάταξη των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο για το 50% των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα και περιφερειακή ενότητα. Για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω, διατίθεται μία θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία. Με τα σημερινά δεδομένα, η εμπειρία αυτή μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο κατάταξης για ένα μέρος του αριθμού των θέσεων κάθε φορέα ανά κλάδο-ειδικότητα που δεν θα υπερβαίνει το 35% αυτών
  • Στα πτυχία ξένων γλωσσών, ισχύουν οι εξής αλλαγές:
  1. Για άριστη γνώση: 90 μονάδες (από 70)
  2. για πολύ καλή γνώση: 60  μονάδες (από 50)
  3. για καλή γνώση: 40 μονάδες (από 30)

Σημειώνεται ότι βαθμολογείται αθροιστικά η γνώση έως και 3 ξένων γλωσσών.

Διαβάστε επίσης: