Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 265 προσλήψεις σε ΟΤΑ και φορείς

Προθεσμίες, ειδικότητες

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.
13/01/2021 | 19:28

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε OTA και φορείς της χώρας.

Συγκεκριμένα, 265 ζητούνται υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις:

ΟΤΑ

Φορείς

Διαβάστε επίσης: