Εκπαίδευση

Παν/μιο Μακεδονίας: Εβδομήντα άτομα στα Πληροφοριακά Συστήματα

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
18/01/2021 | 07:37

Εβδομήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ορργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά περιλαμβάνει:

  • Αίτηση (σε μορφή .doc και .pdf).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος 
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  • Δύο συστατικές επιστολές (έντυπο συστατικής σε μορφή .doc και .pdf)
  • Νόμιμα επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.950 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: f.alexi@uom.edu.grmisgrad@uom.edu.gr και 2310891514