Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στον Αρχαίο Μεσογειακό Κόσμο (ΔΩΡΕΑΝ)

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στον Αρχαίο Μεσογειακό Κόσμο οργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
12/01/2021 | 19:20
Δεκαπέντε θέσεις «ανοίγει» το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία».
 
Ειδικεύσεις:
 1. Αρχαία Ιστορία
 2. Κλασική Αρχαιολογία
 3. Προϊστορική Αρχαιολογία

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
 • Βιογραφικό υπόμνημα με τις σπουδές και την ακαδημαϊκή/επιστημονική εμπειρία
 • Γραπτή ερευνητική πρόταση (μέχρι 1.500 λέξεις) για ένα θέμα που άπτεται του Αρχαίου Μεσογειακού Κόσμου, στο πλαίσιο της αιτούμενης κατεύθυνσης του ΠΜΣ (Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία, Προϊστορική Αρχαιολογία)
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2831077379, 2831077337 και [email protected]