Δημόσιο

5 φύλακες στις Αχαρνές

Θα υπογραφούν συμβάσεις ενός χρόνου

Το νέο προσωπικό θα ενσωματωθεί στις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
08/01/2018 | 10:27

Με πέντε φύλεκαες ενισχύεται άμεσα ο δήμος Αχαρνών, για να καλυφθούν ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.  

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας.  

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων.  

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Κατεβάστε και συμπληρώστε, εφόσον σας ενδιαφέρει, το έντυπο για τη θέση, πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.