Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Εγκρίθηκαν νέες προσλήψεις σε δήμους και ΔΕΥΑ

Ολόκληρες οι αποφάσεις

Νέες προσλήψεις σε δήμους και ΔΕΥΑ εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών.
11/01/2021 | 15:17

Νέες προσλήψεις σε δήμους και ΔΕΥΑ εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών. 

Οι 100 νέες θέσεις αφορούν φορείς σε όλη τη χώρα.

Η επιλογή θα γίνει από τους δήμους και τις ΔΕΥΑ με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.

Πολύ σημαντικό ρόλο στις προκηρύξεις ορισμένου χρόνου διαδραματίζουν τα κοινωνικά κριτήρια.

Αυτά είναι:

  • Χρόνος ανεργίας (έως 800 μονάδες)
  • Πολύτεκνος ή παιδί πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για κάθε παιδί)
  • Τρίτεκνος ή παιδί τρίτεκνης οικογένειας (40 μονάδες για κάθε παιδί)
  • Ανήλικα παιδιά (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα-50 για το τρίτο)
  • Γονέας ή παιδί μονογονεϊκής οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
  • Βαθμός Βασικού τίτλου (για την κατηγορία ΔΕ ο συντελεστής είναι ο βαθμός μας επί 20 και για ΠΕ-ΤΕ ο βαθμός του πτυχίου επί 40)
  • Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
  • Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται επί “3”)
  • Αναπηρία γονέα, παιδιού, αδελφού ή συζύγου (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται επί “2”)

Δείτε τις εγκριτικές αποφάσεις:

 Διαβάστε επίσης: