Ιδιωτικός τομέας

Space Hellas: Ευκαιρίες για 13 ειδικοτήτες

Σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα - Προσόντα, φόρμα υποβολής βιογραφικού

Η Space Hellas επιλέγει προσωπικό δεκατριών ειδικοτήτων.
10/01/2021 | 17:10

Η Space Hellas ζητά προσωπικό δεκατριών ειδικοτήτων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

 • Cloud Solution Architect (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ στην Πληροφορική, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε σχεδιασμό και ολοκλήρωση λύσεων Microsoft Cloud, άριστη γνώση Αγγλικών, πιστοποιήσεις σε συναφείς τεχνολογίες MS Azure
 • Cyber Security Solutions Presales Consultant (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Επικοινωνιών, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνωστή δικτύων LAN/WAN/Internet, πολύ καλή γνώση τεχνολογιών ασφάλειας πληροφοριών
 • IT Security Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Επικοινωνιών, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση τεχνολογιών και προϊόντων ασφάλειας πληροφοριών, καλή γνώση δικτύων (LAN/WAN/Internet) και πληροφορικής (UNIX, Microsoft)
 • IT Solutions Consultant (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία στη προετοιμασία τεχνοοικονομικών προτάσεων και παρουσιάσεων σε ιδιωτικούς και δημόσιους διαγωνισμούς, εμπειρία στον σχεδιασμό και ολοκλήρωση λύσεων IT Infrastructure Modernization, άριστη γνώση Αγγλικών
 • Project Manager (Αθήνα) - Πτυχίο TEI/ΑΕΙ Πληροφορικής, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση MS Office και MS Project, άριστη γνώση Αγγλικών
 • Senior Cloud Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής, εμπειρία 5 χρόνων στην τεχνική υλοποίηση Cloud Based Environments, εμπειρία σε λύσεις Microsoft Azure, εμπειρία στην υποστήριξη βάσεων δεδομένων Oracle RAC και SQL Server, άριστη γνώση Αγγλικών
 • Senior Network Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, πιστοποίηση CCIE ή CCNP Routing, εμπειρία σε έργα IP Networking, εμπειρία σε κέντρο δεδομένων, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office
 • Senior Security Analyst (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής, εμπειρία 4 χρόνων σε θέση SOC Analyst, πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε προϊόντα SIEM/Log analytics, κατανόηση τεχνικών μεθόδων επίθεσης σε εφαρμογές / συστήματα και δίκτυα, άριστη γνώση Αγγλικών
 • Network DevOps Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικής, άριστη γνώση Αγγλικών, καλή γνώση σε Python/REST APIs/JSON/XML/Git, βασικές γνώσεις σε networking cloud/docker
 • Service Desk IT Support Engineer (Αθήνα) - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον κλάδο Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνιών, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, καλή γνώση περιβάλλοντος Windows, γνώση MS Office
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Θεσσαλονίκη) - Πτυχίο AEI/TEI, εμπειρία σε έργα δομημένης καλωδίωσης, εμπειρία 3 χρόνων σε εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, γνώση MS Office, καλή γνώση Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Τεχνικoί Η/Υ και Δικτύων (Αθήνα) - Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής, εμπειρία Routing/Switchinh, άριστη γνώση DHCP/MS WINDOWS, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, πιστοποίηση CCNA
 • Τεχνικοί Συστημάτων Ασφαλείας (Αθήνα) - Απόφοιτος δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κατηγορίας Β', εμπειρία 3 χρόνων σε εγκαταστάσεις συστημάτων συναγερμού – πυρανίχνευσης, εμπειρία σε μεγάλες εγκαταστάσεις, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.