Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
03/05/2021 | 07:07

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστάσεις επιστολές
  • Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας
  • Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων με λόγους συμμετοχής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2651007213 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο: [email protected]

Λίγα λόγια για το Τμήμα

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) ιδρύθηκε το 1990 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 1993.

Αρχικά λειτούργησε ως Τμήμα Πληροφορικής ενώ από τον Ιούνιο του 2013 μετεξελίχθηκε σε Τμήμα Μηχανικών, με 5ετή κύκλο σπουδών που οδηγεί σε Δίπλωμα Μηχανικού αναγνωρισμένο από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Οι απόφοιτοι εγγράφονται στο ΤΕΕ με την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού.

Αποτελεί το παλαιότερο από τα ιδρυτικά τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία τμήματα της Ελλάδας στη Μηχανική των Υπολογιστών και την Επιστήμη της Πληροφορικής, μέσα από τις υπερσύγχρονες υποδομές για διδασκαλία και έρευνα που διαθέτει, το πρόγραμμα σπουδών του που είναι σχεδιασμένο με βάση τα διεθνή πρότυπα, και τη συνεχή συμμετοχή του σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση την αξιολόγηση CWTS Leiden, το τμήμα έχει καταταχθεί στην πρώτη θέση ανάμεσα σε τμήματα με αντικείμενο την Πληροφορική στην Ελλάδα.