Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Γνωστικά πεδία, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
09/01/2021 | 07:10

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Επιβλέποντες και γνωστικά πεδία:

- Βανδώρος Σωτήρης ([email protected]), γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία»

 • Δημοκρατία και Εξτρεμισμός
 • Δημοκρατία και Λαϊκισμός
 • Διαβουλευτική Δημοκρατία

- Κονιόρδος Σωκράτης ([email protected]), γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία με έμφαση στην Οικονομική Κοινωνιολογία»

 • Κοινωνικά ζητήματα/προβλήματα/διακρίσεις,
 • Μετανάστευση από την Ελλάδα
 • Κοινωνιολογία/οικονομική κοινωνιολογία (κοινωνική κατασκευή και μετασχηματισμοί στην εργασία, σχόλη, κληρονομιά, εμπιστοσύνη, αξίες και κατανάλωση)

- Λαλαγιάννη Βασιλική ([email protected]), γνωστικό αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Πολιτισμός»

 • Πολιτισμικές σπουδές, γυναικεία γραφή
 • Πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές χώρες
 • Κουλτούρες της μεταποικιοκρατίας, μεταναστευτική λογοτεχνία και διασπορά, πολιτική και λογοτεχνία

- Πετρόπουλος Σωτήρης ([email protected]), γνωστικό αντικείμενο: «Περιφερειακή Συνεργασία και Αναδυόμενες Δυνάμεις»    

 • Αναδυόμενες δυνάμεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση
 • Διεθνείς Σχέσεις της Κίνας
 • Οργανωμένη Κοινωνία Πολιτών«Περιφερειακή Συνεργασία και Αναδυόμενες Δυνάμεις»

- Μανώλη Παναγιώτα, γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων»    

 • Περιφερισμός/Περιφεριοποίηση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Περιπτώσεις Μελέτης
 • Σύγχρονα Ζητήματα Παγκόσμιας Διακυβέρν ησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (πρότυπο Europass)
 • Σχέδιο έρευνας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Υποβολή δικαιολογητικών στο [email protected] με την ένδειξη «Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής_Ονοματεπώνυμο».

Προθεσμία: Έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.