Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια (40 θέσεις)

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια λειτουργεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
11/01/2021 | 07:24

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Ιατρικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Μία πρόσφατη φωτογραφία
  • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
  • Δύο συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στην παρακάτω διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100, τηλ 2551030911.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν ταυτόχρονα στο [email protected] την αίτηση συμμετοχής και σύντομο βιογραφικό ώστε να λάβουν email επιβεβαίωσης.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 3.600 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected] , 2551030491, 2551030405