Εκπαίδευση

Είκοσι άτομα στη Νανοτεχνολογία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας - Προθεσμία

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχμολογίας και Έρευνας λειτουργεί δωρεάν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές».
12/01/2021 | 07:21

Είκοσι θέσεις προσφέρει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχμολογίας και Έρευνας.

Λειτουργούν δωρεάν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
  • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
  • Δύο συστατικές επιστολές (στο mscnano@hmu.gr )
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας 
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 18 - 30 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2810379157 και mscnano@hmu.gr