Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Έγκυρα δικαιολογητικά για μόνιμη πρόσληψη

Αφορά άμεσα (και) τους υποψηφίους της 4Κ/2020

Όσοι υποψήφιοι της προκήρυξης 4Κ/2020 ("Βοήθεια στο Σπίτι") έχουν κληθεί να στείλουν φάκελο με δικαιολογητικά αυτό πρέπει να το κάνουν έως τις 20 Ιανουαρίου 2021

Το workenter.gr αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διατηρήσετε σε ισχύ δύο από τα πιο κρίσιμα δικαιολογητικά για τους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Συγκρατήστε: 

Πτυχία γνώσης ξένων γλωσσών: Βγάλτε φωτοτυπία το πτυχίο της ξένης γλώσσας. Ζητήστε να σας κάνουν μετάφραση. Βγάλτε φωτοτυπία και την μετάφραση. Επικυρώστε τις δύο αυτές φωτοτυπίες τις οποίες μετά κρατάτε στο αρχείο σας σαν πρωτότυπες. Για να μην κάνετε κάθε φορά την ίδια διαδικασία, (δηλαδή, φωτοτύπηση των πρωτότυπων και επικύρωση από δικηγόρο), ξαναφωτοτυπείτε τις επικυρωμένες φωτοτυπίες και τις στέλνετε στο ΑΣΕΠ όποτε σας ζητείτε.

Γνώση χειρισμού Η/Υ: Ακολουθείτε τον ίδιο ακριβώς δρόμο, μόνο που εδώ εννοείται πως δεν απαιτείται μετάφραση. Δηλαδή: Φωτοτυπία του πρωτότυπου - επικύρωση της φωτοτυπίας από δικηγόρο - ξανά φωτοτυπία της επικυρωμένης φωτοτυπίας - διατήρηση στο αρχείο σας της επικυρωμένης φωτοτυπίας σαν να είναι πρωτότυπη.

Σημαντικό: Ποτέ δεν αποστέλλετε πρωτότυπα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ.

Διαβάστε επίσης: