Δημόσιο

ΑΣΕΠ 4Κ/2020: Έτσι θα στείλετε τα δικαιολογητικά (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Βήμα - βήμα η κατάθεση του φακέλου

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στην λίστα του ΑΣΕΠ μεγιστοποιούν πλέον τις πιθανότητες διορισμού στο Δημόσιο και διεκδικούν με αξιώσεις τις 2.909 θέσεις μονίμων με το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι".
07/01/2021 | 17:20

Συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι της προκήρυξης μονίμων 4Κ/2020 για να γίνει αποδεκτός, από το ΑΣΕΠ ο φάκελος με τα δικαιολογητικά. 

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στην λίστα του ΑΣΕΠ μεγιστοποιούν πλέον τις πιθανότητες διορισμού στο Δημόσιο και διεκδικούν με αξιώσεις τις 2.909 θέσεις μονίμων με το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι".

Ακολουθήστε με σειρά τα βήματα για την ορθή αποστολή των δικαιολογητικών:

  • εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης και πρωτότυπη υπογραφή
  • αναγραφή στο αντίστοιχο πεδίο της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
  • κατάθεση της φωτοτυπίας ταυτότητας (διπλή όψη)
  • αποστολή με τον φάκελο όλων των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος στην ηλεκτρονική αίτησή του
  • η αποστολή του φακέλου γίνεται μόνο με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ στη διεύθυνση του ΑΣΕΠ

Σημαντικό 1: Όλα τα δημόσια έγγραφα (π.χ. πτυχίο ή βεβαίωση ΕΦΚΑ δεν χρειάζονται επικύρωση).Στην διαδικασία της επικύρωσης μπαίνουν μόνο τα έγγραφα που παρέχονται από ιδιωτικό φορέα (π.χ. πιστοποιητικό ξένων γλωσσών ή γνώσεις χειρισμού Η/Υ κ.α.)

Σημαντικό 2: Η προθεσμία υποβολής του φακέλου ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2021.Το εμπρόθεσμο της αποστολής αποδεικνύεται από την ταχυδρομική σήμανση.

Σημαντικό 3: Στον φάκελο αναγράφεται τη διεύθυνση αποστολής: "ΑΣΕΠ,Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για την Προκήρυξη 4Κ/2020, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510

Διαβάστε επίσης: