Υποτροφίες & Πρακτική

ΙΚΥ: Υποτροφίες ύψους 400 ευρώ

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την χορήγηση δύο υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».
23/01/2021 | 07:07

Τη χορήγηση δύο υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη» προκηρύσσει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Αφορά όσους επιθυμούν να εκπονήσουν προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή
 2. Ανώτατο όριο ηλικίας των αιτούντων ορίζεται το 36ο έτος
 3. Καταγωγή από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης (Περιφερειακή Ενότητα
  Ροδόπης)
 4. Οικονομική αδυναμία (δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τις 15.000€
 5. Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και εγγραφή στο οικείο Τμήμα
 6. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»(μεγαλύτερο ή ίσο του 16,1) και
  διαγωγή τουλάχιστον «καλή»

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής
 • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση για την καταγωγή από την Κομοτηνή/Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
 • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» (μεγαλύτερο ή ίσο του 16,1) και διαγωγή τουλάχιστον «καλή»
 • Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ
 • Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εγγραφής / φοίτησης υποψηφίου στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικών σημειωμάτων εισοδήματος
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1)
 • Βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)
 • Έγγραφο που αποδεικνύει την ύπαρξη των εξής ιδιοτήτων: φοιτητές ΑΜΕΑ, τέκνο πολύτεκνης οικογενείας, τέκνο θανόντων γονέων, τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, τέκνο γονέων με αποδεδειγμένη ανικανότητα εργασίας (67% και άνω)
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 400 ευρώ.

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103726300