Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Στάλθηκε νέα προκήρυξη στο Εθνικό Τυπογραφείο

Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.
06/01/2021 | 15:30

Νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Πρόκειται για τον διαγωνισμό 5Ε/2020 και την πρόσληψη 12 ατόμων σε:

 • Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (6 θέσεις)
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ. - 6 θέσεις)

Γνωστικό Αντικείμενο/Εξειδίκευση/Κλάδος:

 • Διαχείριση ποιότητας
 • Αξιολόγηση, πιστοποίηση και διοικητική υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 • Εσωτερική κλινική αξιολόγηση
 • Αξιολόγηση τεχνικών φακέλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων
 • Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Εθνικοί Λογαριασμοί
 • Στατιστικές πληθυσμού και ανάλυση δεδομένων
 • Στατιστική μεθοδολογία
 • Πληροφορική

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε τον πίνακα των θέσεων 

Διαβάστε επίσης: