Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 26 προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία (ΝΕΟ)

Θα υπογραφούν 18μηνες συμβάσεις εργασίας

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη 26 υπαλλήλων προωθεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηπείρου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 18μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.