Δημόσιο

Πολιτικοί μηχανικοί στη Θέρμη

Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Με έναν υπάλληλο ενισχύεται άμεσα το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στη Θέρμη.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι την λήξη του έργου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.