Εκπαίδευση

Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών από το Παν. Θεσσαλίας

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, διάρκεια και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Τεχνολογίες και τη Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
10/01/2021 | 15:14

Δεκαπέντε θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Τεχνολογίες και τη Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση 
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
  • Αντίγραφο πτυχίου 
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
  • Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας 
  • Δύο συστατικές επιστολές 
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων

Αποστολή δικαιολογητικών στο: [email protected]

Τύπος Φοίτησης : Πλήρης

Διάρκεια : 18 μήνες

Δίδακτρα : 3.500 ευρώ

Προθεσμία: Έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας : 6972033233 και [email protected]