Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Εξ' αποστάσεως σπουδές - Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο λειτουργεί εξ' αποστάσεως πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
10/01/2021 | 20:19
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας οργανώνει η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
 
Κατευθύνσεις::
  1. Transportation and Distribution Logistics - Μεταφορές και Συστήματα Διανομής
  2. Energy Systems - Συστήματα Ενέργειας
  3. Procurement Systems - Συστήματα Προμηθειών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό γνώση ξένης γλώσσας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη)
Τύπος Φοίτησης: Εξ' αποστάσεως (Online)
Διάρκεια: 24 μήνες
Δίδακτρα: 3.600 ευρώ
Προθεσμία: Έως την Παρασκεύη 15 Ιανουαρίου 2021
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610367305 και [email protected]